เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเรา

1234

Orange Navy Corporate Simple Site Map Chart

 Orange Navy Corporate Simple Site Map Chart 1

ปรัชญา

 บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม  

อัตลักษณ์

 มีจิตสำนึกการให้บริการที่ดี  

 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมืออาชีพ 

 พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการของกองกลางให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลางมีความเป็นมืออาชีพ

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น