ACTION PLAN พฤษภาคม 2565

ACTION PLAN พฤษภาคม 2565

00001 งานการเงิน002 งานพัสดุ003 งานการเจ้าหน้าที่004 งานประชาสัมพันธ์005 งานออกแบบ006 งานอาคาร007 งานเลขา

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น