ACTION PLAN มิถุนายน 2565

ACTION PLAN มิถุนายน 2565

ACTION PLAN

01 งานการเงิน02 งานการเจ้าหน้าที่03 งานประชาสัมพันธ์04 งานธุรการ งานเลขา05 งานพัสดุ06 งานออกแบบ07 งานอาคาร

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น