กองกลาง จัดทำแผนประจำปี 2566

กองกลาง จัดทำแผนประจำปี 2566

ทำแผน 01

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมจัดทำแผนหน่วยงานจำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุม ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการจัดทำแผน ร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรสังกัด กองกลาง สนอ.  เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง มีความสอดคล้องเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถดำเนินตามภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม (admin : The Prince)  

285999287133287166

©2020 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น